Kalendár

August
P U S Š P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktuality
26.04.2016

Kurz opatrovania 25.5. 2016 - 27. 6. 2016

SČK, územný spolok Lučenec zahajuje 25.05. 2016 - Kurz opatrovania. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 047/4334541, 0903/558 922
0/0

História územného spolku SČK

Červený kríž v minulosti plnil úlohu charitatívneho a sociálno – zdravotného charakteru. Činnosť Červeného kríža spočívala najmä v podporovaní chudobných rodín finančnými prostriedkami a potravinami.

V Lučenci sa na vedúcich miestach Červeného kríža vystriedali viaceré významné osobnosti regiónu.

Osobnosti,ktoré sa najviac zaslúžili o činnosť a povesť Červeného kríža v našom regióne:

Predsedovia
Dr. Gustáv  Voda, MUDr. Michal Holáň, neskorší člen  ÚV ČsČK, MUDr. Dušan Čelár a od r. 1971 až doteraz  MUDr. Jozef Murgaš, ktorý je držiteľom Zlatej medaily Slovenského Červeného  kríža.

Vedúce tajomníčky, neskôr riaditeľky územného spolku:
Jolana Petrasová, Oľga Kropáčová, Božena Báťková, Mgr. Alžbeta Kozáková, Jana Hrončeková 
Od r. 2005 je riaditeľkou Anna Pálešová.  

Funkciu zdravotnej  tajomníčky zastávali PhDr. Barbora Pupalová a Božena Báťková.

Dlhoročnou ekonómkou bola Anna Nociariková, neskoršie Iva Kačániová. Teraz je ekonómkou  Katarína Lalíková.

Československý Červený kríž v našom regióne  mal v časoch svojho najväčšieho rozkvetu 11 000 členov. Na jeho fungovaní sa podieľali aj dlhoroční aktívni členovia - MUDr. Pavel Prám , MUDr. Ľudovít Šebők a MUDr. Pavel Herman, Mária Flešková – držiteľka najvyššieho vyznamenania Florence Nightingalovej za pomoc a záchranu života, a ďalší.

Medzi hlavné úlohy ČK patrilo aj darcovstvo krvi . V tejto oblasti boli najaktívnejší MUDr. Karol Mitacz, MUDr. Pavel Herman, Františka Kemeníková a mnohí ďalší. Prvým držiteľom zlatej plakety MUDr. Jána.Janského bol Vojtech Fernc z Boľkoviec.