Kalendár

September
P U S Š P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktuality
26.04.2016

Kurz opatrovania 25.5. 2016 - 27. 6. 2016

SČK, územný spolok Lučenec zahajuje 25.05. 2016 - Kurz opatrovania. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 047/4334541, 0903/558 922
0/0

Daruj 2% z dane

Sme humanitárna organizácia s pôsobením v oblasti humanitárnej, sociálnej a darcovstva krvi pre okresy Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár. Zabezpečujeme bezplatnú starostlivosť o sociálne odkázaných, výučbu prvej pomoci, rekvalifikácie a darcovstvo krvi.

Získané financie budú použité na vzdelávanie detí  a  mládeže v poskytovaní prvej pomoci, výkon zdravotnej služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach, doplnenie materiálneho vybavenia na pomoc v prípade katastrof, pri živelných pohromách, alebo iných nešťastiach a na ocenenie bezpríspevkových darcov krvi.

Daň môžete poukázať na: 
Slovenský Červený kríž, územný spolok
Zvolenská cesta č. 27, 984 01 Lučenec
IČO: 00416088 
Právna forma:  Nezisková organizácia